Domů

Doporučené kultivary čarověníků

V současnosti existuje několik tisíc kultivarů čarověníků. Obsáhnout je všechny je téměř nemožné. V zahraničních školkách a u drobných sběratelů a pěstitelů jich kolují stovky. Pro účely knihy Čarověníky v naší zahradě a pro stránky www.caroveniky.cz je bylo nutné radikálně vytřídit a to podle dvou hlavních kritérií. Tím prvním a nejdůležitějším je jejich relativní dostupnost na našem trhu, tím druhým a velmi důležitým hlediskem je jejich životaschopnost a vhodnost pro pěstování v našich podmínkách.

Následující seznam doporučených kultivarů, obsahuje pouze jména kultivarů. Jejich detailní popis, spolu s doporučeným použitím a pěstebními nároky je uveden v knize Čarověníky v naší zahradě.

Seznam doporučených kultivarů