Domů

Možnosti uplatnění čarověníků

Čarověníky díky své rozmanitosti a pěstební nenáročnosti nacházejí uplatnění téměř ve všech typech sadovnických úprav. Můžeme je použít ve velkých zahradních celcích, v rodinných zahradách, zahrádkách a předzahrádkách. Jsou ideální součástí vřesovišť, skalek, ale i střešních zahrad. Díky svým rozměrům jsou nepostradatelným základem pro osázení koryt, mís a nejrůznějších nádob a v neposlední řadě jsou vhodnými dřevinami pro úpravu hrobů.

Modříny, spolu s borovicí a okrasnými travami jsou ideálními, velmi jemnými dřevinami, vhodnými k jezírku, 300x225, 30.48 KBModříny, spolu s borovicí a okrasnými travami jsou ideálními, velmi jemnými dřevinami, vhodnými k jezírku

Se zmenšujícím se prostorem možnost uplatnění se čarověníků výrazně stoupá. Na rozdíl od velkých zahrad, kde jsou dřevinami pouze doplňkovými, v malých zahrádkách se čarověníky mohou stát dřevinami hlavními. Obzvláště v poslední době, kdy jsou stále větší požadavky na minimální údržbu a pracovní nenáročnost výsadeb, si čarověníky hledají své příznivce. Vhodně zvolené kultivary čarověníků dokonce vyloučí jakoukoli (kromě hnojení) péči po dobu několika let. Zcela zde odpadá pro laika nepříjemné každoroční trápení s řezem a údržbou vzrůstnějších dřevin.

Dřevěné schodiště (z železničních pražců), doplněné několika borovicemi. Vpravo ve vykotlaném pařezu Pinus sylvestris ’Repens’ a pod ní Pinus mugo ’Wintergold’. Před nimi vlevo Pinus leucodermis ’Schmidtii’, 300x400, 54.90 KBDřevěné schodiště (z železničních pražců), doplněné několika borovicemi. Vpravo ve vykotlaném pařezu Pinus sylvestris ’Repens’ a pod ní Pinus mugo ’Wintergold’. Před nimi vlevo Pinus leucodermis ’Schmidtii’

U nás méně známé, ale o to více zajímavé a krásné je spojení čarověníků s poléhavými jalovci, roubovanými na kmínku, které vytvářejí fascinující fontány nejrůznějších barev, velikostí a tvarů. Mezi nejhezčí patří Juniperus horizontalis ´Golden Carpet´,´Glacier´, ´Blue Moon´, ´Green Carpet´, ´Ice Blue´, Juniperus procumbens ´Bonin Isle´, ´Nana´ a další.

Jalovec Jun. hor. Golden Carpet v korytě na kmínku  spolu s čarověníkem Pinus rotundata Ježek a jalovcem Jun. hor. 'Ice Blue', 300x400, 46.58 KBJalovec Jun. hor. Golden Carpet v korytě na kmínku spolu s čarověníkem Pinus rotundata Ježek a jalovcem Jun. hor. 'Ice Blue'

Velmi efektní jsou kombinace čarověníků třeba se zakrslými smrky kónického tvaru, např. Picea glauca ´Laurin´, ´Zuckerhut´, atd., ve skupinkách po dvou, třech, ale i více kusech.

Kombinace velmi zakrslých druhů smrků. Kulovité tvary na kmíncích představuje Picea abies ’Johanka’, sloupovité Picea glauca ’Laurin’, v pozadí vlevo Picea glauca ’Arneson’s Blue Variegated’ a za ní Thuja occidentalis ’Spiralis Zmátlík’. Stáří všech dřevin je přes 10 let. Kompozice je doplněná velmi efektním obráceným pařezem. Na zjemnění je přisazena bohyška (Hosta). Jde o výsadbu, využívající stanoviště s téměř celodenní absencí slunečního svitu, 300x225, 35.01 KBKombinace velmi zakrslých druhů smrků. Kulovité tvary na kmíncích představuje Picea abies ’Johanka’, sloupovité Picea glauca ’Laurin’, v pozadí vlevo Picea glauca ’Arneson’s Blue Variegated’ a za ní Thuja occidentalis ’Spiralis Zmátlík’. Stáří všech dřevin je přes 10 let. Kompozice je doplněná velmi efektním obráceným pařezem. Na zjemnění je přisazena bohyška (Hosta). Jde o výsadbu, využívající stanoviště s téměř celodenní absencí slunečního svitu

Základním kritériem pro výběr dřevin do nádob je velikost nádoby. Do malých nádob vybíráme zakrslé kultivary mrazu a suchuodolných kultivarů dřevin. Nejlepší jsou v tomto ohledu čarověníky borovice kleče (Pinus mugo), borovice blatky (P. rotundata), ale i ostatní druhy borovic s výjimkou druhů s pěti jehlicemi ve svazečku, dále smrku Pančičova (Picea omorika), smrku pichlavého (Picea pungens), jalovců (Juniperus), ale i jinanu (Ginkgo) a dalších druhů.

Dvacetiletá borovice Pinus rotundata 'Kostelníček', spolu s jalovcem Juniperus horizontalis 'Wiltonii', 300x400, 55.58 KBDvacetiletá borovice Pinus rotundata 'Kostelníček', spolu s jalovcem Juniperus horizontalis 'Wiltonii'