Domů

Pěstování a péče o čarověníky

Nejdůležitější pro úspěšné pěstování čarověníků je, stejně jako u všech rostlin, správný výběr stanoviště. Nároky čarověníků na půdu a prostředí vycházejí z nároků původních druhů a jsou spolu se základní charakteristikou druhu uvedeny v knize Čarověníky v naší zahradě v kapitole „Doporučené kultivary čarověníků“.


Obecně se však dá říci, že čarověníky jsou vzhledem k vysokému obsahu cytokininů odolnější než původní druhy. Navíc díky svým malým rozměrům (velikost kořenového systému je přímo úměrná velikosti nadzemní části) nevyžadují tak hluboké a živné půdy, což je velkou výhodou v zahrádkách a předzahrádkách, kde bývá zpravidla jen nedostatečná výška navezené zeminy.

Modříny Larix decidua 'Království' (vpravo) a Larix decidua 'Prostrata Minima' spolu s borovicí Pinus x 'Brepo', 300x225, 41.18 KBModříny Larix decidua 'Království' (vpravo) a Larix decidua 'Prostrata Minima' spolu s borovicí Pinus x 'Brepo'

Existuje ale i několik pravidel, platících pro více druhů zároveň. Např. bíle a zlatě panašované části jehličnanů jsou díky nízkému obsahu chlorofylu citlivé na popálení sluncem a namrznutí a je proto nutné je vysazovat do chráněných poloh. Naproti tomu sivé a namodralé kultivary se považují všeobecně za odolnější.

Rozhodneme li se v určité lokalitě vysadit druh choulostivý, úzkostlivě dbáme o kvalitu půdy, způsob a termín výsadby, zálivku, hnojení a pravidelnou péči. Toto pravidlo platí obecně pro všechny pěstební nároky dřevin. Je-li některý z nich méně vyhovující, snažíme se, aby všechny ostatní byly optimální.

Pinus rotundata ’Horní Halže 4’ - skupinka, 300x225, 41.78 KBPinus rotundata ’Horní Halže 4’ - skupinka

  Výsadba a péče o čarověníky je detailně popsána v knize Čarověníky v naší zahradě, kde je rozdělena na dvě části - pěstované ve volné půdě a v nádobách.Podrobně jsou zde rozebrány kapitoly: Termín, hloubka a technika výsadby, půdní reakce (pH), zálivka a péče po výsadbě.

Rady v ní uvedené laicky popisují nejdůležitější problémy s pěstováním dřevin a jsou použitelné pro všechny druhy okrasných dřevin.