Domů

Rozmnožování čarověníků

Po nalezení a sběru čarověníku na nás teprve čeká ta nejobtížnější a nejdůležitější část cesty, a tím je jeho rozmnožení a zavedení do kultury. A i když se nám čarověník podaří rozmnožit, nemáme zdaleka ještě vyhráno. Řada čarověníků totiž po svém přemnožení změní charakter a intenzitu růstu. Tak se z krásně kompaktního a miniaturního čarověníku po několika letech může vyklubat různě zakrslý a nepravidelně rostoucí výpěstek. Nejhorší situací ale je, když čarověník po několika letech pravidelného růstu zničehonic odumře. Nemyslím tím jen jednoho jedince, ale všechny jedince podobného stáří. Vedlejším efektem mutace totiž může být změněná životaschopnost a rychlost stárnutí. Takovéto čarověníky pak plošně po dosažení určitého stáří odumírají. Je proto nutné několik let trpělivosti, než je možné nový kultivar zavést do prodeje. Více najdete v knize.

Borovice po naroubování, 300x207, 35.60 KBBorovice po naroubování

Čarověníky se nejčastěji rozmnožují těmito způsoby: Roubování jehličnatých čarověníků v zimě ve vytápěném skleníku, roubování listnatých čarověníků, řízkování jehličnatých čarověníků.

Jednoleté robovance Pinus rotundata 'Ježek', 300x208, 30.54 KBJednoleté robovance Pinus rotundata 'Ježek'

Jednotlivé způsoby rozmnožování čarověníků jsou detailně popsány v knize Čarověníky v naší zahradě.

Generativní rozmnožování čarověníků

Generativní (pohlavní) rozmnožování čarověníků neslouží, na rozdíl od všech předchozích způsobů, k množení již existujících kultivarů, ale k získávání kultivarů nových. Více v knize Čarověníky v naší zahradě.

Získané semenáče jsou směsí normálně rostoucích a různě zakrslých a hustých forem, z nichž jen malá část má sadovnický význam. Takto získané nové kultivary jsou však ve svých vlastnostech dále relativně stálé a geneticky stabilní.