Domů

Vlastnosti čarověníků v závislosti na obsahu přirozených fytohormonů

Odlišný charakter růstu čarověníků a dalších jejich vlastností souvisí se změněnou hladinou obsahu některých nativních (přirozených) fytohormonů čarověníků.

Cytokininy

Obsah cytokininů v čarověnících je vyšší než v normálně rostoucích částech rostlin.

Cytokininy působí jako antagonisté auxinů, tj. potlačují apikální dominanci a stimulují větvení stonku. Stimulují nejen růst, ale i zakládání pupenů. Jejich hlavním fyziologickým účinkem je stimulace buněčného dělení, dále regenerace orgánů a zpomalení procesů stárnutí rostliny. Více v knize Čarověníky v naší zahradě.

Gibereliny

Obsah giberelinů v čarověnících je nižší než v normálně rostoucích částech rostlin.

Silně zkrácená internodia jsou nejpatrnějším projevem nízkého obsahu giberelinů. Dalším dokladem je tvorba pohlavních orgánů. Převážná většina čarověníků totiž tvoří pouze samičí pohlavní orgány. Jedním z mála známých čarověníků tvořících samčí květy je Pinus sylvestris ´Longmoore´. Více v knize Čarověníky v naší zahradě.
 

Pinus sylvestris 'Longmoore', 300x225, 37.40 KBPinus sylvestris 'Longmoore'