Domů

Čarověníky geneticky stálé, vznikající jako vnější projev mutací

Tyto čarověníky, někdy též označované jako věníky, vznikají v důsledku dvou různých typů mutací. V případech, kdy se čarověníky na dřevinách objeví ve formě jednotlivých „hnízd“ jinak normálně rostoucího stromu, pak se nejčastěji jedná o typické somatické pupenové mutace. Pokud má čarověníkový charakter celá rostlina, jedná se pravděpodobně o gametickou mutaci. Tyto mutace jsou obvykle stabilní a vegetativním množením se udrží v nezměněném stavu. Jedná se tedy skutečně o geneticky fixované formy, které v žádném případě nemůžeme považovat za chorobné v pravém slova smyslu.Vyloučena jsou jak onemocnění rostlin v důsledku napadení škodlivými organismy (není znám žádný případ, kdy by se tyto čarověníkové formy daly „vyléčit“ systemickými fungicidy či antibiotiky), tak i fyziologické choroby a poruchy mající původ ve změněných hladinách růstových faktorů (nedostatek či nadbytek živin, vody, světla, tepla, kyslíku, atd.). Rovněž i změny růstu v důsledku porušení korelačních vztahů v rostlině(např. po řezu, kdy je porušena apikální dominance a dochází k prorůstání postranních pupenů) lze vyloučit, neboť řízky, popř. rouby odebrané z těchto rostlin či jejich částí se po přemnožení chovají pro daný druh (kultivar) typicky.

Zpětná mutace na kultivaru Picea glauca 'Conica', 300x400, 42.61 KBZpětná mutace na kultivaru Picea glauca 'Conica'

Mutace mohou probíhat dvěma směry. Mutace od původního typu do nového stavu se nazývají přímé a od mutantního k původnímu zpětné (reverzní). Zpětné mutace čarověníků se projevují prorůstáním jednotlivé větve čarověníku, která má vlastnosti původní formy. Příkladem může být jeden z nejpěstovanějších čarověníkových kultivarů Picea glauca ´Conica´.

Čarověník na kultivaru Picea abies 'Sport', 300x431, 49.40 KBČarověník na kultivaru Picea abies 'Sport'

K mutacím však velmi často dochází také na samotných čarověnících. Bohužel část z nich není dlouhodobě životaschopná a po určité době odumírá. Příkladem životaschopných mohou být mutace již zmiňovaného kultivaru Picea glauca ´Conica´ , který dal vzniknout mnoha zajímavým a dnes již běžně pěstovaným kultivarům: Picea glauca ´Alberta Blue´, ´Alberta Globe´, ´Arneson´s Blue Variegated´ , ´Laurin´ , atd…

Picea glauca 'Sanders Blue', 300x400, 68.74 KBPicea glauca 'Sanders Blue'